top of page

Grensbepalingen

Een grensbepaling is het bepalen en in kaart brengen van de juridische scheidingsgrenzen van een perceel. Bij een grensbepaling wordt er rekening gehouden met diverse factoren.

Het bepalen van de grenzen van een perceel bestaat hoofdzakelijk uit drie fasen.

Veldwerk

In eerste fase wordt de bestaande toestand nauwkeurig opgemeten en in kaart gebracht. Bestaande grenspalen van het perceel en van rondom gelegen percelen worden op het terrein gezocht en ingemeten.

Bureauwerk

Wanneer de opmeting is uitgevoerd zal deze worden uitgetekend. Naast het tekenwerk doet de landmeter-expert opzoekwerk in het kader van de grensbepaling.

Tijdens het opzoekwerk zullen we op zoek gaan naar oude opmetingsplannen, kadastrale schetsen, ontvangen rooilijnplannen, beschrijvingen in aktes in verband met de perceelgrenzen en perceeloppervlakte en dergelijke. Verder wordt er ook rekening gehouden met lokale gebruiken, in verband met de perceelsgrenzen. 

Vervolgens zal de landmeter-expert aan de hand van de teruggevonden bewijsstukken, de grenzen van het perceel berekenen en reconstrueren.

Afpalen

Wanneer de grenzen van het perceel bepaald zijn, zal de landmeter overgegaan tot het afpalen van het perceel. Hierbij worden de grenspunten gemarkeerd door grenspalen. Indien het plaatsen van de grenspalen niet mogelijk is, zal het grenspunt op een andere manier of zelfs niet gematerialiseerd worden.

bottom of page