top of page

Energieprestatiecertificaten

Bij ons kan u terecht voor de opmaak van energieprestatiecertificaten voor de verkoop of verhuur van uw onroerend goed.

Naast het feit dat u in het kader van een verkoop of verhuring een EPC kan laten opmaken door ons, kan u ook op vrijwillige basis een EPC attest laten opmaken door ons. Op deze manier heeft u een vertrekpunt om uw woning energiezuiniger te maken. Ook met het oog op het bekomen van een verlaagd tarief (5%) van het registratierecht bij de aankoop van uw woning kan u een EPC laten opmaken.

Sinds 2017 werken wij als energiedeskundige type A in Vlaanderen. Of u nu eigenaar bent van een studio, een appartement, een loft, een stadswoning, een villa, een hoeve of een opbrengsteigendom, wij hebben de ervaring om voor elk van deze onroerende goederen het correcte energieprestatiecertifcaat te berekenen.

Door de zeer persoonlijke behandeling van uw dossier wordt u op een overzichtelijke manier verder geholpen.

Als landmeter-expert doen we steeds uit eer en geweten onze bevindingen. Het opmaken van het EPC gebeurt dus op onafhankelijke wijze. Wij zorgen er telkens opnieuw voor dat een correct EPC wordt opgemaakt en afgeleverd.

Door jaarlijkse bijscholing te doen zijn wij steeds op hoogte van de laatste veranderingen en kan u dus met vertrouwen uw EPC door ons laten opmaken.

Uw EPC-score

Wat is een EPC?

Een energieprestatiecertificaat (EPC) is een document dat aantoont hoe energiezuinig een gebouw is, rekening houdend met de gebouwschil en de installaties die aanwezig zijn in de woning. 

De EPC waarde van uw onroerend goed is afhankelijk van verschillende factoren.
Hierbij wordt tijdens de berekening zeer nauwkeurig rekening gehouden met de eventuele aanwezigheid van isolatie, het type verwarmingsinstallatie, het gebruik van eventuele thermostatische kranen bij aanwezige radiatoren, welk type ramen er in de woning aanwezig zijn, etc.
Kortom, bij de opmaak van het energieprestatieattest komt veel kijken. Bij ieder dossier maken wij ons sterk om alle nodige gegevens te verzamelen, om op deze manier een zo correct mogelijke weergave te geven van het energieverbruik van de woning.

Op elk EPC staan er aanbevelingen om het gebouw energiezuiniger te maken.

Samen streven we naar een energiezuinig gebouwenpark tegen 2050!

Verlaagd registratierecht van 5% bij aankoop enige eigen woning, met verbintenis tot ingrijpende energetische renovatie.

- De koper verbindt zich er toe om ingrijpende energetische renovatiewerken uit te voeren.

- Binnen 5 jaar na het verlijden van de aankoopakte wordt een energieprestatiecertificaat bekomen.

- De koper wordt op het adres van de gekochte woning ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister, binnen de vijf jaar na het verlijden van de aankoopakte.

Is is dus perfect mogelijk dat u een EPC dient te bekomen, zonder dat u uw woning wenst te verhuren of verkopen.

Hoe lang is het certificaat geldig?

Het energieprestatiecertificaat is 10 jaar geldig. Het is dus perfect mogelijk dat éénzelfde certificaat bij meerdere verhuringen of verkopen van hetzelfde pand gebruikt wordt.

Wat te doen bij verlies van een energieprestatiecertificaat?

Indien u uw EPC verloren bent, kan u deze opvragen bij de energiedeskundige die deze heeft opgesteld.

Wat indien u niet weet wie het EPC heeft opgesteld?

In dat geval kan u bij de Vlaamse overheid het energieprestatiecertificaat bekomen.

Let op: U dient wel aan te tonen dat u de eigenaar van het onroerend goed bent.

Het Vlaams Energieagentschap zal u een kopie van het certificaat bezorgen (zonder handtekening van de energiedeskundige).

bottom of page