top of page

Plaatsbeschrijving

Een plaatsbeschrijving is bij wet verplicht bij het aangaan van een huurcontract.

Topomeasure is als landmeetkantoor een vaste waarde voor de opmaak van plaatsbeschrijvingen bij aanvang van huur en van werken.

Onze plaatsbeschrijvingen geven een uitgebreid, gedetailleerde, schriftelijke beschrijving van de huidige toestand van het onroerende goed. Ter aanvulling van ons gedetailleerd verslag wordt er ook een fotobijlage opgemaakt.

Als beëdigd landmeter-expert maken wij een tegensprekelijke plaatsbeschrijving als een onafhankelijke deskundige.

Bij de aanvang van de huurperiode:

De plaatsbeschrijving bij aanvang van de huurperiode wordt best opgemaakt voordat de huurder het pand heeft betrokken. Op deze manier kunnen alle ruimtes op een degelijke wijze worden geïnspecteerd en kan eventuele aanwezige schade reeds worden vastgesteld.

 

Einde van de huurperiode:


Bij het einde van de huurperiode wordt er een nieuwe tegensprekelijke plaatsbeschrijving opgemaakt, om te controleren of het goed zich in dezelfde staat als bij aanvang van het huurcontract bevindt.

Wanneer er schade wordt vastgesteld, zal deze nauwkeurig in kaart worden gebracht.

Bij vaststelling van schade bij de huur uittrede, kan de huurder hiervoor verantwoordelijk gesteld worden. Enkel schade die niet ontstaan is door normaal gebruik of overmacht kan in rekening van de huurder worden gebracht.

Bij een plaatsbeschrijving voor aanvang huur of concessie, betalen de huurder en de verhuurder elk de helft van de kosten.

Plaatsbeschrijving werken:

Voor de start van werkzaamheden is het raadzaam om een plaatsbeschrijving van het openbaar domein en de aanpalende eigendommen op te laten maken.
 

Door voor de werken de staat en eventuele schade vast te leggen in een deskundig verslag, kan er na de werken vergeleken worden of er eventuele schade opgetreden is.

Het opmaken van een gedetailleerde plaatsbeschrijving kan veel onnodige discussies voorkomen.

bottom of page