top of page

Waardebepalingen

Door onze ruime kennis van de vastgoedmarkt kan u beroep doen op ons, om een correcte waardering van uw onroerend goed te bekomen.

Als erkend schatter bij meerdere banken kan u op ons beroep doen in het kader van een waardering voor het bekomen van een hypothecair krediet, ook de bankschatting genoemd.

In het kader van ontwikkelingsmogelijkheden van uw vastgoed kunnen wij een waardebepaling doen van de huidige waarde van het onroerend goed en vervolgens berekenen wat de waarde zal zijn na ontwikkeling.

In het kader van de aangifte van nalatenschap zijn wij erkend schatter bij de Vlaamse Belastingdienst. Wij maken een uitgebreide schatting, dewelke voldoet aan de kwaliteitsvereisten van de Vlaamse Belastingdienst, beter gekend als de Vlabel schatting.

Bij uittreden van onverdeeldheid kan u beroep doen op ons om de waarde van onroerende goederen te bepalen. Wij zullen steeds op onafhankelijke, objectieve wijze een schattingsverslag opmaken, dewelke de waarde weergeeft.

Eveneens bij scheiding, waarbij de ene partner de andere uitkoopt, zorgen wij voor een deskundige, onafhankelijke en objectieve waardebepaling.

Bij de inbreng van onroerend goed in een vennootschap kan u op Landmeetkantoor Topomeasure beroep doen om een correcte waardebepaling te laten uitvoeren.

De huurwaarde van een onroerend goed is naast de verkoopwaarde een belangrijk aspect in de vastgoedmarkt. Wij bezorgen u een objectief verslag met een marktconforme huurwaarde.

Het is natuurlijk ook mogelijk om op vrijwillige basis uw eigendom te laten schatten door een Landmeter-expert.

 

Naast de waarde van onroerende goederen kan u door ons ook de waarde en schade van bomen laten bepalen. Dit doen we aan de hand van een rekenmethode, dewelke erkend is bij rechtbanken en verzekeringsmaatschappijen.

De waarde van een bepaalde boom is afhankelijk van verschillende factoren. Zo wordt er rekening gehouden met de basis-, soort-, standplaats-, conditie- en plantwijzewaarde.

Als erkend schatter zullen wij steeds uw onroerend goed op een professionele en onafhankelijke manier schatten.

bottom of page