top of page

Stedenbouwkundig attest

Stedenbouwkundige informatie die mondeling verkregen wordt van een bevoegde instantie, heeft juridisch gezien geen enkele waarde.

Om enige zekerheid te hebben over de stedenbouwkundige mogelijkheden van een perceel, waar u eventueel in geïnteresseerd zou zijn of dat u wenst te verkopen, dan kan u best een stedenbouwkundig attest aanvragen. Op deze manier heeft u meer zekerheid over de stedenbouwkundige mogelijkheden.

Er dient wel in het achterhoofd gehouden te worden dat het stedenbouwkundig attest geen vergunning voor stedenbouwkundige handelingen is.

Het attest biedt een zekerheid over de ontwikkelingsmogelijkheden. Bij de aanvraag van een stedenbouwkundig attest bent u niet verplicht om reeds de eigenaar van het perceel te zijn, waardoor u als potentiële koper een stedenbouwkundig attest kan aanvragen alvorens tot aankoop over te gaan.

De informatie en de opgelegde voorwaarden die op het attest vermeld worden blijven twee jaar geldig, te tellen vanaf de dag van uitreiken van het attest.

Als landmeetkantoor kunnen wij u van begin tot einde bijstaan bij het bekomen van een stedenbouwkundig attest.

bottom of page