top of page

Muurovername

De muurovername of scheimuurvergoeding dient te worden voldaan indien een deel van een reeds geplaatste scheidingsmuur dient te worden overgekocht.

De vergoeding die betaald zal worden stemt overeen met de helft van de waarde van het deel van de muur waar tegenaan gebouwd zal worden.

Het berekenen van deze prijs is sinds de wetswijziging van 11 mei 2003 enkel bevoegd voor de landmeter-expert. Voordien was ook de architect toegelaten deze prijs te bepalen.

Voor het bepalen van de te betalen prijs wordt er rekening gehouden met de gebruikte materialen, de vetusteit of de slijtage van de muur en de oppervlakte. Dit in combinatie van een tabel met vastgelegde eenheidsprijzen.

Indien u in het verleden reeds een deel van de muur vergoed hebt om tegen aan te bouwen en u de dag van vandaag opnieuw een tegen een ander stuk van de gemene muur wenst aan te bouwen, zal er opnieuw een PV van muurovername dienen te worden opgemaakt.

Als onafhankelijke landmeter-expert berekenen wij de waarde van het over te kopen deel van de scheidingsmuur. Hiervoor wordt de muur nauwkeurig in kaart gebracht en worden de parameters nauwkeurig in weging gebracht.

Vervolgens wordt er een proces verbaal van muurovername opgesteld.

Nadat de muur werd overgenomen dient de gemeenmaking hiervan geregistreerd te worden bij het bevoegde registratiekantoor.

bottom of page