top of page

Werkwijze EPC

Bij de opmaak van een energieprestatiecertificaat gaan we als volgt te werk:

 • Na het vastleggen van een afspraak ontvangt de eigenaar of de opdrachtgever een lijst van documenten, dewelke gebruikt kunnen worden in het kader van de opmaak van het EPC.
  Over het algemeen dient de volgende regel in acht genomen te worden: "Hoe meer documenten van de woning ter beschikking zijn, hoe beter het EPC".

   

 • Tijdens het plaatsbezoek inspecteert de energiedeskundige de volledige woning.
  De woning wordt tijdens dit plaatsbezoek volledig opgemeten, gevels, daken, vloeren, ramen en deuren worden gedetailleerd in kaart gebracht.
  Overal waar isolatie kan worden vastgesteld, zal de energiedeskundige de nodige waarnemingen uitvoeren.
  De technieken van de woning worden onderzocht (verwarmingsinstallatie, warmwaterproductie, zonnepanelen, zonneboiler, ventilatietechnieken, etc.)

   

 • Na het plaatsbezoek tekent de deskundige de volledige woning in een tekenprogramma uit, om vervolgens het volume, bruikbare vloeroppervlakte en warmteverliesoppervlakken nauwkeurig te kunnen bepalen.
   

 • De berekende parameters worden in de EPC software ingegeven. Deze zal aan de hand van al deze ingevoerde parameters een EPC-score berekenen.


  De EPC-score wordt weergegeven door een getal. Hoe lager dit getal, hoe lager het energieverbruik van het onroerend goed is.
  Een EPC met score 80 geeft bijvoorbeeld weer dat een woning energiezuinig is. 
  Een woning met score 796 geeft weer dat deze  veel meer energie zal verbruiken.

Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan

Bedankt! Bericht verzonden.

bottom of page